top of page

Zásady zpracování osobních údajů

 

Provozovatel webových stránekhttps://www.petrapilarova.cz/, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ("Zásady") bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

1. Obecně k návštěvě naší domovské stránky

1.1 Webtracking (sledování na webových stránkách)

(a) V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům, zajištění plné funkcionality našich webových stránek a realizací děl, dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace představují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky a realizaci děl. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

(b) Proto, abychom Vám mohli zajistit, co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, využíváme služeb společnosti webnode, která nám poskytuje odpovídající technické prostředky.

(c) Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách. Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

- Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
- Jazyk prohlížeče (např. čeština);
- Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);
- Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;
- Rozlišení obrazovky;
- Aktivace JavaScriptu;
- Java zapnuto/vypnuto;
- Cookies ano/ne;
- Hloubka barev;
- Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena);
- IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci.
- Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;
- Počet prokliků;

- Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například přihlašovací jméno a heslo. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti zda byl daný formulář "vyplněn" nebo "nevyplněn").

1.2 Blokování ukládání dat při Webtrackingu

Nad rámec české zákonné úpravy nabízíme uživatelům webových stránek možnost zakázat ukládání svých anonymních uživatelských údajů tak, aby již v budoucnosti nemohly být shromažďovány. Doménawww.petrapilarova.cz poskytuje pro blokování webtrackingu čtyři cookies. Tyto cookies do budoucna zablokují webtracking pro všechny poskytovatele těchto služeb. Tento zákaz bude platit tak dlouho, dokud tyto cookies nevymažete. Více informací k problematice cookies můžete nalézt v bodě 1.6.

1.3 Použití conversion trackingu (sledování konverzí)

(a) Prostřednictvím konverzních cookie na webových stránkáchhttps://www.petrapilarova.cz dochází ke sledování objednávek a registrací, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím linku umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Účelem tohoto sledování je maximální přizpůsobení reklam našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely zúčtování. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt.

(b) Více informací k problematice cookies můžete nalézt v bodě 1.6.

1.4 IP adresa (adresa internetového protokolu)

(a) IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení ("ISP"), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

(b) Na základě uložení IP adresy na našem serveru, je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu a Poskytovatel neukládají IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům. Následně dochází k anonymizaci IP adresy tak, že se na místo posledních osmi čísel dosadí "x". Na základě provedené anonymizace IP adresy, není možné z naší strany určit konkrétní fyzickou osobu.

1.5 Logovací soubory

(a) Při každé návštěvě webových stránek vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa, původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).

(b) IP adresy jsou pro účely vyhodnocení ukládány výlučně anonymně. Vyhodnocení těchto logovacích datových souborů slouží k tomu, abychom mohli snadněji nalézt chyby a byli schopni je co nejrychleji odstranit. Kromě toho nám to umožní řídit kapacitu serveru a dále zlepšovat naši nabídku.

1.6 Cookies

(a) V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

(b) Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek, pokud jsou spuštěné a tuto službu využíváte. Chtěli bychom však upozornit na to, že používání funkce nákupního košíku a objednávání našich výrobků je možné pouze tehdy, jestliže cookies povolíte.

(c) Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli "session cookies"). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. "persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

(d) Na našich webových stránkách používáme tyto cookies:

- soubory cookies vyžadované k činnosti webových stránek, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek a slouží rovněž k zajištění funkčnosti našeho E-shopu, pokud je sputěn, tzv. technické cookies (doba trvání cookies: 30 dnů) ;

- soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování webových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení webových stránek. Tyto cookies jsou používány pro zkvalitnění nabídky našich produktů (např. omezení zátěže, funkčnost přihlášení, délka trvání: jedna návštěva webových stránek, funkčnost nákupního košíku, doba trvání cookies: 30 dnů) [dm];

- last click (pro ukončení práce s webovým prohlížečem, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek) [Webtrekk, SAS];

- session cookie (pro rozpoznání návštěvy webových stránek, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek) [Webtrekk, SAS]

- ever cookie (pro rozlišení mezi stávajícím a novým zákazníkem, délka trvání: maximálně 60 měsíců) [Webtrekk, SAS];

V hranatých závorkách výše je uveden správce odpovědný za využití příslušných cookies.

(e) Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

1.7 Mapa poboček

(a) Pro vyhledávač poboček používáme mapy od Google Maps. Při použití vyhledávače poboček prostřednictvím této možnosti, společnost Google do Vašeho počítače ukládá své soubory cookie. Z tohoto důvodu Vás upozorňujeme, abyste si prostudovali rovněž podmínky použití cookies a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. V nastavení Vašeho webového prohlížeče můžete tyto soubory cookies zakázat.

(b) V případě, že použijete vyhledávač poboček prostřednictvím Vašeho osobního profilu na sociální síti Facebook, můžeme takto získat přehled o následujících údajích: uvedení vyhledávané pobočky, přiřazení k Vašemu facebookovému profilu, sdělení, zda se daná pobočka dm uživateli líbí a důvody vyhledání dané pobočky.

(c) Jestliže nám umožníte použít informace o tom, kde se právě nacházíte, použijeme při vyhledávání pobočky informace o Vaší poloze, a to na základě informací získaných z Vašeho koncového mobilního zařízení. Tyto informace použijeme výhradně k tomu, abychom Vás lokalizovali na mapě a zobrazili Vám naši nejbližší pobočku.

(d) Deaktivováním služby pro určování polohy ve svém koncovém mobilním zařízení (viz nastavení telefonu) můžete zcela zamezit tomu, aby se dalo zjistit, kde se momentálně nacházíte. Případně můžete zamezit sdělování těchto informací pouze vybraným mobilním aplikacím, které využívají službu určování polohy.

2. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) Zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky, díla na základě smlouvy: jméno a příjmení, doručovací adresa, platební údaje a e-mailová adresa atd.. Pokud máte navíc vytvořené zákaznické konto, může zároveň docházet ke zpracování dalších údajů, které při registraci dobrovolně poskytnete.

(c) Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě založení zákaznického konta představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako vyrozumění.

(d) Osobní údaje jsou v případě, že navštěvujete webové stránky bez registrace, tj. bez vytvoření zákaznického konta, zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (realizace objednávky). Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s vytvořením Vašeho zákaznického konta, použijeme je zejména pro správu zákaznického konta tak, jak je uvedeno v bodě 2.3 (a).

(e) Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 2.4).

(a) Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

(b) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky, další řemesla pro vytvoření díla atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů k dispozici na vyžádání.

2.2 Formulářové údaje

Na webových stránkách dm můžete využít v rámci své činnosti některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. Nejedná-li se o osobní údaje, budou údaje ve formulářových polích uloženy a statisticky vyhodnoceny. V případě, že se jedná o osobní údaje, budou tyto údaje pro statistické účely vyhodnocovány, jen pokud dojde k úspěšnému odeslání údajů z formuláře. Zároveň budou pro statistické účely vyhodnocovány operace, které byly v souvislosti s vyplňováním formuláře zrušeny.

2.3 Adresná reklama

(a) Naším cílem je neustále zkvalitňování našich služeb, tak abychom mohli pro naše zákazníky vytvořit takové webové stránky, které zajistí uživatelům jejich snadné ovládání, a které jim umožní zobrazení reklamy, která bude odpovídat přímo jejich zájmům. Proto, abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit Vašim zájmům (např. v rámci zasílání newsletteru), využíváme Vámi zaslané informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetové připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a času návštěvy naší webové stránky a rovněž jaké newslettery jste si otevřeli.

(b) S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o Vás získáme, nakládáme zásadně v pseudonymizované podobě, abychom omezili rizika související se zpracováním Vašich osobních údajů.

(c) V případě, že si nepřejete dostávat adresnou reklamu, můžete ji kdykoliv odmítnout. Pro odvolání souhlasu s naší adresnou reklamou se můžete obrátit přímo na naši zákaznickou linku uvedenou v zápatí těchto Zásad.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1 Zabezpečení osobních údajů

(a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

(b) Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Nepřebíráme odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci naše agentura přímo způsobila.

3.2 Doba uchovávání

(a) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je dm povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3 Práva subjektů údajů

(a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

(b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

(c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které dm potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

3.4 Kontaktujte nás

(a) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím i) kontaktního formuláře, který naleznete na našich webových stránkách www.petrapilarova.cz e-mailovépetrapilarova@email.cz

(b) To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

 

Kontakt:

Petra Pilařová - PETRA PILAROVA fashion

Sídlo: Tyršova 320, 284 01 Kutná Hora

IČO: 64156 796

DIČ: CZ7554050889

Odpovědná osoba : Petra Pilařová

Telefon: +420 775 600 544

E-mail :petrapilarova@email.cz

www.petrapilarova.cz

bottom of page